Wet Werk en Zekerheid & Dossieropbouw en Participatiewet

18 december 2014By Caroline de GraafBlog No Comments

Regelgeving en politieke beslissingen zorgen voor een continue stroom van veranderingen binnen het arbeidsrecht anno 2015. Deze veranderingen vragen veel van uw bedrijf en personeelsadministratie. In deze bijeenkomst willen wij onze kennis met u delen. Daarom koppelen wij een interactief kennisdeel aan praktijksituaties en vertalen wij deze kennis door naar mogelijke vraagstukken die bij uw … Read More

Erfgenamen van overleden werknemer hebben toch recht op ontbindingsvergoeding

10 oktober 2014By Caroline de GraafBlog No Comments

In deze zaak (3 oktober 2014 ECLI:NL:HR:2014:2898 (Erfgenamen/Domijn) hebben werkgever en werknemer (erflater) overeenstemming bereikt over een beëindiging van het dienstverband. Vervolgens hebben partijen de kantonrechter (pro forma) verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bij beschikking van 31 augustus 2009 heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst per 1 april 2010 ontbonden, onder toekenning van een vergoeding aan werknemer van … Read More

Opzegverbod tijdens ziekte en de verkregen ontslagvergunning van het UWV

26 augustus 2014By Caroline de GraafBlog No Comments

In deze kort gedingprocedure (ECLI:NL:RBNNE:2014:3720) staat de vraag centraal of de werkgever zich – wegens beëindiging van de werkzaamheden van (het onderdeel van) de onderneming – mocht beroepen op de uitzondering op het opzegverbod tijdens ziekte (artikel 7:670b lid 2 BW). De feiten Werkneemster is op 4 oktober 2010 in dienst getreden bij werkgever als … Read More

Drinkende KLM-purser krijgt naast ontslag geen werkloosheidsuitkering

21 juni 2014By Caroline de GraafBlog No Comments

Ontbinding wegens veranderingen in de omstandigheden Een KLM-purser was op 21 maart 2012 op vlucht KL0592 van Johannesburg naar Amsterdam ingedeeld. In strijd met de geldende (gedrags)regels heeft zij 8,5 uur voor de betreffende vlucht alcohol genuttigd. Omdat werkneemster haar plichten uit de arbeidsovereenkomst grovelijk heeft veronachtzaamd dient KLM een ontbindingsverzoek in. De kantonrechter (ECLI:NL:RBHAA:2012:BX0069) ontbindt … Read More

Morbide obesitas. Ondanks chronische ziekte volgt ontbinding van de arbeidsovereenkomst

11 juni 2014By Caroline de GraafBlog No Comments

In deze procedure moet de kantonrechter (28 mei 2014 ECLI:NL:RBNNE:2014:2793) oordelen of de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een te dikke werknemer, gelet op het bepaalde in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), al dan niet mogelijk dan wel gerechtvaardigd is. De feiten Werknemer is op 1 januari 1981 bij … Read More

Gemeente De Wolden en Arbeidsrecht De Graaf geven informatiebijeenkomst

1 mei 2014By Caroline de GraafBlog No Comments

Gemeente De Wolden en Arbeidsrecht de Graaf nodigen u uit voor de bijeenkomst op 20 mei 2014 over de veranderingen in wetgeving rondom het arbeidsmarktbeleid (o.a. Participatiewet) en het nieuwe ontslagrecht (Wet Werk en Zekerheid). Datum: Dinsdag 20 mei 2014 Plaats: Gemeentehuis De Wolden, Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde. Ontwikkeling arbeidsmarktbeleid in De Wolden Een … Read More

Geen verlenging arbeidsovereenkomst

20 februari 2014By Caroline de GraafBlog No Comments

In deze procedure staat de vraag centraal of CO-EUR Nederland B.V. tegenover werkneemster verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt door haar arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vanwege haar zwangerschap niet te verlengen. Het College voor de Rechten van de Mens (31 januari 2014, CvRvM 2014-10) oordeelt dat hier inderdaad sprake is van een verboden … Read More

Beëindigingsovereenkomst en een (concreet) vooruitzicht op een nieuwe baan

5 februari 2014By Caroline de GraafBlog No Comments

In deze procedure staat de vraag centraal of de werknemer aan werkgeefster (Stichting Siriz) meer informatie had moeten verstrekken dan hij heeft gedaan ten tijde van het opstellen van de beëindigingsovereenkomst. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (3 december 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:9240) oordeelt dat de beëindigingsovereenkomst niet onder invloed van dwaling tot stand is gekomen. De feiten Tussen werkgeefster … Read More