Europees Hof van Justitie: werkgever heeft vergaande inspanningsplicht werknemer daadwerkelijk vakantieverlof op te laten nemen

4 december 2018By Caroline de GraafBlog No Comments

Europees Hof van Justitie: werkgever heeft vergaande inspanningsplicht werknemer daadwerkelijk vakantieverlof op te laten nemen Met de Kerstvakantie voor de deur ontstaat vaak de vraag of vakantiedagen tegen het einde van het jaar mogen vervallen. Ook beweerde recentelijk een werkgever dat hij ervan was overtuigd dat “vakantiedagen na een half jaar komen te vervallen.” Bovendien … Read More

De intentieverklaring in de arbeidsovereenkomst

16 november 2016By Caroline de GraafBlog No Comments

De feiten Werknemer is op 1 november 2010 op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor de tijd van twaalf maanden in dienst getreden van (de rechtsvoorganger van) Philip Invest B.V.. Werkgever en werknemer komen in de arbeidsovereenkomst overeen dat zij vrijwillig de CAO voor het Technisch Installatiebedrijf – met uitzondering van afwijkende afspraken welke in … Read More

Hoe flexibel is flexibel? Het rechtsvermoeden arbeidsomvang, goed werkgeverschap en de min- maxovereenkomst

6 januari 2016By Caroline de GraafBlog No Comments

Anno 2016 zijn flexibele krachten niet meer weg te denken uit het arbeidsrecht. Flexibele arbeidsovereenkomsten, zoals het 0-urencontract of de min- maxovereenkomst, voorzien in een behoefte wanneer de werkgever flexibiliteit nodig heeft in de arbeidsomvang. De  vraag die aan de kantonrechter te Assen d.d. 20 mei 2015 (ECLI:NL:RBNNE:2015:3002) werd voorgelegd  is of het rechtsvermoeden ‘arbeidsomvang’ … Read More

Het ‘muizengaatje’ is betreden: Ernstig verwijtbaar handelen werkgever levert billijke vergoeding op (WWZ)

29 september 2015By Caroline de GraafBlog No Comments

Naast het toekennen van de transitievergoeding kan een kantonrechter besluiten om een billijke vergoeding aan de werknemer toe te kennen. Dit zal een kantonrechter niet lichtvaardig doen. Dit omdat het bij de vervulling van dit ‘muizengaatje’ moet gaan om uitzonderlijke omstandigheden in incidentele gevallen. Welnu, de Rechtbank Oost-Brabant heeft als eerste Rechtbank het muizengaatje opengezet. … Read More

Bellende buschauffeur. Cameragebruik versus privacybelang

3 juli 2015By Caroline de GraafBlog No Comments

Rechtvaardigt het bellen tijdens diensttijd een ontslag op staande voet? En is het gebruik maken van camerabeelden als bewijs wel toelaatbaar? Over deze verhitte kwestie moest de kantonrechter van de Rechtbank Gelderland zich vandaag buigen (ECLI:NL:RBGEL:2015:4355/ECLI:NL:RBGEL:2015:4357) Feiten Naar aanleiding van een bericht van een passagier op twitter over het mobiel bellen tijdens een dienst, wordt … Read More

Kwalificatie arbeidsovereenkomst

2 juni 2015By Caroline de GraafBlog No Comments

Regelmatig wordt de vraag voorgelegd of de arbeidsverhouding tussen partijen wel als een arbeidsovereenkomst heeft te gelden. Of is er sprake van een andere in de wet benoemde overeenkomst tot het verrichten van werk? Om hier uitsluitsel over te verkrijgen dient de rechter zich te buigen over de kwalificatievraag. Ook de kantonrechter te Amersfoort moest … Read More

Open Bedrijvendag Drenthe

3 april 2015By Caroline de GraafBlog No Comments

Met een record aantal van 75.000 bezoekers was de Open Bedrijvendag Drenthe vorig jaar de “grootste open dag van Nederland”. Ook dit jaar kunt u weer een kijkje gaan nemen achter de deuren die normaal voor u gesloten blijven. Altijd al willen weten wat Arbeidsrecht De Graaf eigenlijk doet en wilt u vrijblijvend over een … Read More

Het systeem van de vaststelling van vakantiedagen

24 januari 2015By Caroline de GraafBlog No Comments

Recentelijk mocht ik een zaak behandelen waarbij de kern van het geschil tussen werkgever en werknemer bestond uit de vaststelling van vakantiedagen. Naar aanleiding daarvan en mede naar aanleiding van een uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch (20 januari 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:138) zet ik in dit artikel het systeem van de vaststelling van de vakantiedag(en) uiteen. Vaststellen … Read More

Wet Werk en Zekerheid & Dossieropbouw en Participatiewet

18 december 2014By Caroline de GraafBlog No Comments

Regelgeving en politieke beslissingen zorgen voor een continue stroom van veranderingen binnen het arbeidsrecht anno 2015. Deze veranderingen vragen veel van uw bedrijf en personeelsadministratie. In deze bijeenkomst willen wij onze kennis met u delen. Daarom koppelen wij een interactief kennisdeel aan praktijksituaties en vertalen wij deze kennis door naar mogelijke vraagstukken die bij uw … Read More